نشانی
تهران - اتوبان ستاری- پیامبر شرقی؛ پلاک 70 واحد 1 شرقی
تلفن ( بازدید و مشاوره رایگان )
44016580 - 09121714084

آیین نامه و ضوابط مربوط به حیاط خلوت

الزامات مربوط به حیاط خلوت در در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ( الزامات عمومی ساختمان ) بدین شرح می باشد:

- در ســاختمانهای مسکونی در صورتی که سطوح ساخته نشده زمین برای مصارف ضروری دیگری چون پارکینگ و رامپ )توقفگاه و شــیبراهه) منظور نشده باشد باید به صورت فضای سبز و آبنما و محل بازی بچه ها استفاده شود.

- حیاط خلوت واقع در ســاختمان جنوبی باید با دیوار و نرده یا حصار فضای ســبز از معبر عمومی جدا گردد.

- در ساختمانهای جنوبی باید طبقات به حیاط اصلی دسترسی داشته باشند و کلیه سطوح و دیوارهای جانبی حیاط نماسازی شود.

- اگر پاسیو(حیاط محصور) با مصالح شفاف مسقف شود، پیشبینی بازشوهای مناسب و کافی جهت تهویه طبیعی آن الزامی است.

- کف تمامی حیاط های داخلی باید دارای شیب بندی مناسب و سیستم دفع آبهای سطحی باشــد. حیاط داخلی که برای تأمین نور و تهویه اتاق است نباید تا فضای توقفگاه (پارکینگ( ادامه یابد.

- ابعاد حیاط خلوت و نورگیر برای تأمین نور و تهویه فضاها باید داری مساحت 12 متر مربع با حداقل 3 متر عرض باشد.

- برای زمین های با مساحت بیشتر از 200 متر مربع حیاط داخلی به اندازه حداقل 6 درصد مساحت زمین الزامی است.

- اگر حیاط خلوت برای تأمین نور آشپزخانه باشد باید حداقل 6 متر مربع مساحت و حداقل 2متر عرض داشته باشد.

- حداقل مســاحت حیاط داخلی برای زمینهای کمتر از 200 متر مربع، به اندازه 3 درصد مساحت زمین است.

- حیاط محصور و گودال باغچه برای تأمین نور و تهویه باید حداقل 9 متر مربع مســاحت و حداقل 3 متر عرض داشته و نباید دارای سقف باشد.

- اگر دو واحد مجزا از یک حیــاط داخلی نور و تهویه میگیرند، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آنها از یکدیگر نباید کمتر از 6 متر باشد.

- در مواردی که آشپزخانه و اتاق دو واحد مسکونی مستقل و یا آشپزخانه آنها ، از یک حیاط خلوت نور میگیرند، فاصله پنجره های مقابل آنها نبایستی کمتر از 4 متر باشد


طراحی سایت
چهارشنبه 28 مهر 1400.
تاریخ شمسی :
الأربعاء 14 ربيع أول 1443.
تاریخ قمری :
Oct 20 2021.
تاریخ میلادی :