نشانی
تهران - اتوبان ستاری- پیامبر شرقی؛ پلاک 70 واحد 1 شرقی
تلفن ( بازدید و مشاوره رایگان )
44016580 - 09121714084

بررسی پارامتریک نورگیرها با هدف بهبود عملکرد روشنایی

چكيده

نورگيرها يا چاه هاي روشنايي به طور وسيعي در ساختما نهاي چند طبقه برا ي:  روشنايي، تهويه و همينطور اتصال با محيط بيرون ، استفاده قرار مي گیرند. از آنجا كه آسمان، معمولاً در سمت الرأس نسبت به افق روشن تر است، نورگيرهاي سقفي  نسبت به پنجره هاي عمودي نور بيشتري را به داخل راه مي دهند. براي طراحي مناسب روشنايي و معماري ساختمان، بررسي پارامتريك مؤلفه هاي تأثيرگذار در ميزان نوري كه وارد طبقات مي شود، لازم به نظر مي رسد. در اين تحقيق براي يك نورگير متداول در يك ساختمان چهارطبقه، به بررسي پارامترهاي تأثيرگذار در ميزان نور رسيده به طبقات پرداخته ميشود. تضعيف نور در طبقات، تأثير ضريب انعكاس ديوار چاه روشنايي، تأثير ضريب انعكاس كف نورگي ر و ديواره اطاق، تأثير ابعاد نورگير و وضعيت قرارگيري كلاهك نورگير در ضريب روشنايي، در سه حالت: نورگير چهارطرفه، نورگير سه طرفه و نورگير در گوشه در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند. استفاده از نتايج ارائه شده در اين مقاله مي تواند در بهبود طراحي و معماري از لحاظ ميزان نور رسيده به طبقات ساختمان بسيار مؤثر باشد.

متن کامل مقاله در لینک زیر موجود می باشد .

http://pgm.pcn.ir/Article/11872


طراحی سایت
دوشنبه 18 فروردين 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 13 شعبان 1441.
تاریخ قمری :
Apr 06 2020.
تاریخ میلادی :