خدمات

1- اجرا با ورق های پلی کربنات شامل : اجرای سقف پاسیو ،اجرای نور گیر پشت بام ، اجرای باران گیر ، اجرای سقف حیاط خلوت ،اجرای سایبان و اجرای ورق پلی کربنات به شکل گنبد و تونلی و هرمی.


photo_2015-...
photo_2015-10-10_08-45-00 photo_2015-10-10_08-45-00
photo_2015-...
photo_2015-10-15_13-37-36 photo_2015-10-15_13-37-36
photo_2015-...
photo_2015-09-25_13-32-56 photo_2015-09-25_13-32-56
photo_2015-...
photo_2015-09-15_01-56-33 photo_2015-09-15_01-56-33
photo_2015-...
photo_2015-08-14_00-08-00 photo_2015-08-14_00-08-00
photo_2015-...
photo_2015-08-24_20-32-18 photo_2015-08-24_20-32-18
photo_2015-...
photo_2015-09-15_01-56-25 photo_2015-09-15_01-56-25
photo_2015-...
photo_2015-11-08_10-09-35 photo_2015-11-08_10-09-35
photo_2015-...
photo_2015-09-25_13-33-21 photo_2015-09-25_13-33-21
photo_2015-...
photo_2015-10-18_09-37-39 photo_2015-10-18_09-37-39
photo_2015-...
photo_2015-09-06_01-55-15 photo_2015-09-06_01-55-15
photo_2015-...
photo_2015-11-26_13-18-36 photo_2015-11-26_13-18-36
4
4 4
photo_2015-...
photo_2015-09-05_23-39-45 photo_2015-09-05_23-39-45
photo_2015-...
photo_2015-09-06_00-06-29 photo_2015-09-06_00-06-29
1357493684_...
1357493684_polycarbonate-roof 1357493684_polycarbonate-roof
photo_2015-...
photo_2015-10-18_09-37-46 photo_2015-10-18_09-37-46
photo_2015-...
photo_2015-09-04_20-49-28 photo_2015-09-04_20-49-28
photo_2015-...
photo_2015-08-14_00-08-28 photo_2015-08-14_00-08-28
photo_2015-...
photo_2015-09-04_20-49-35 photo_2015-09-04_20-49-35
photo_2015-...
photo_2015-08-06_22-01-04 photo_2015-08-06_22-01-04
photo_2015-...
photo_2015-08-14_00-08-35 photo_2015-08-14_00-08-35
photo_2015-...
photo_2015-10-10_08-44-36 photo_2015-10-10_08-44-36

 

2- اجرای سقف و نورگیر های  حبابی با ورق های اکریلیک و پایه فایبر گلاس مسلح به رزین پلی استر شامل : انواع نور گیرهای حبابی (کوپل ) در رنگ ها و اندازه های متنوع  به همراه آهن کشی و آبندی کامل با ایزوگام 

 

photo_2015-...
photo_2015-08-29_20-14-13 photo_2015-08-29_20-14-13
photo_2015-...
photo_2015-09-27_07-54-21 photo_2015-09-27_07-54-21
photo_2015-...
photo_2015-08-29_20-14-21 photo_2015-08-29_20-14-21
photo_2015-...
photo_2015-09-27_07-54-48 - copy photo_2015-09-27_07-54-48 - copy
photo_2015-...
photo_2015-08-24_21-41-09 photo_2015-08-24_21-41-09
photo_2015-...
photo_2015-10-23_12-53-42 - copy photo_2015-10-23_12-53-42 - copy
HOBABII
HOBABII HOBABII
photo_2015-...
photo_2015-11-10_08-16-29 - copy photo_2015-11-10_08-16-29 - copy
photo_2015-...
photo_2015-10-23_12-53-42 - copy photo_2015-10-23_12-53-42 - copy
HOBABII
HOBABII HOBABII
photo_2015-...
photo_2015-08-29_20-13-08 - copy photo_2015-08-29_20-13-08 - copy
photo_2015-...
photo_2015-08-29_20-14-07 photo_2015-08-29_20-14-07
HOBABII
HOBABII HOBABII
photo_2015-...
photo_2015-09-27_07-54-40 - copy photo_2015-09-27_07-54-40 - copy
photo_2015-...
photo_2015-10-24_12-09-44 - copy photo_2015-10-24_12-09-44 - copy
photo_2015-...
photo_2015-09-27_07-54-15 photo_2015-09-27_07-54-15
photo_2015-...
photo_2015-08-29_20-14-00 photo_2015-08-29_20-14-00
photo_2015-...
photo_2015-10-23_12-53-14 - copy photo_2015-10-23_12-53-14 - copy
photo_2015-...
photo_2015-08-24_21-41-13 photo_2015-08-24_21-41-13
photo_2015-...
photo_2015-08-13_22-44-26 photo_2015-08-13_22-44-26

طراحی سایت
دوشنبه 3 آبان 1400.
تاریخ شمسی :
الإثنين 19 ربيع أول 1443.
تاریخ قمری :
Oct 25 2021.
تاریخ میلادی :