اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در هفت تیر
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در هفت تیر توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در هفت تیر ، سقف حیاط خلوت قوس دار می باشد.