اجرای سقف پاسیو (سقف حیاط خلوت) در بنی هاشم
سقف پاسیو که به آن سقف حیاط خلوت نیز گفته می شود. اجرای سقف پاسیو در بنی هاشم توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است. مدل سقف حیاط خلوت در بنی هاشم ، سقف حیاط خلوت حبابی می باشد.