اجرای سقف پارکینگ در کرج

اجرای سقف پارکینگ در کرج توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است.

ابعاد سقف پارکینگ 2.0 متر در 35.0 متر ، سازه سقف پارکینگ از جنس آهن با مقاومت بالا و رنگ آن به انتخاب مشتری سفید و پوشش به کار رفته در سقف پارکینگ ، از جنس آردواز و رنگ آن به انتخاب مشتری قرمز می باشد. سقف پارکینگ کاملا آب بندی شده است. اجرای سقف پارکینگ در کرج ، طی مدت زمان 3 روز کاری انجام شده است.