اجرای انباری در سردار جنگل

اجرای انباری در سردار جنگل توسط شرکت پارسیان غرب مهر انجام شده است.

ابعاد انباری 2.0 متر در 2.0 متر ، ابعاد درب انباری 1.90 متر در 80 سانتی متر ، سازه انباری از جنس آهن با مقاومت بالا و رنگ آن به انتخاب مشتری صورتی و پوشش به کار رفته در انباری ، از جنس ورق فلزی و رنگ آن به انتخاب مشتری صورتی می باشد. اجرای انباری در سردار جنگل ، طی مدت زمان 2 روز کاری انجام شده است.